Blog

De moslimvrouw drukt Koninklijk een stempel op de samenleving!
Artikel Campagne

De moslimvrouw drukt Koninklijk een stempel op de samenleving!

De moslimvrouw drukt Koninklijk een stempel op de samenleving!

Moslimvrouwenorganisatie Al Nisa dankt Koningin Beatrix voor haar
verbindende rol in de Nederlandse samenleving en hoopt dat de toekomstige Koning Willem Alexander en Koningin Máxima deze erfenis voortzetten. Als blijk van waardering en ter ere van de troonwisseling presenteert Al Nisa een unieke Kronings-postzegel.

Met de volgende woorden uit  haar Kersttoespraak  van 2012 bewijst
Koningin Beatrix hoe zij het land en haar burgers vertrouwen kon geven en hoe zij op haar beurt  het vertrouwen kreeg : ‘…In de wereld van vandaag is eigen vrijheid voor velen het hoogste goed. Mensen moeten zich kunnen ontplooien en mogen hun bestaan zelf vorm geven. Maar zonder saamhorigheid kan een individu zich niet ontwikkelen, verschraalt solidariteit en valt de samenleving uiteen. Er is nu meer dan ooit behoefte aan gezamenlijke waarden als basis voor vertrouwen…’

Waardigheid en respect stonden voor Hare Koninklijkheid altijd voorop en dat het niet altijd makkelijk zou zijn, bleek wel uit de reacties op haar
bezoek aan de moskee in Abu Dhabi. Voor ons waren haar woorden die daarop volgden bemoedigend. De stelling dat de hoofddoek een symbool van onderdrukking zou zijn, kwalificeerde zij terecht als ‘echte onzin’. Wat ook geen onzin is, is dat het tijd is dat de moslimvrouw anno 2013 haar eigen stempel bepaalt op de Nederlandse samenleving. En dat mag op elke envelop gezien worden. Leve de Koningin!

Mede mogelijk gemaakt door JEDIDA, WatchThis, Studio Annelies Vlasblom, Esmaa make-up artist & hairstylist en Speesjaal.

Geef een reactie