Blog

Boerkaverbod? DOE eens effe NORMAAL man!
Artikel Campagne

Boerkaverbod? DOE eens effe NORMAAL man!

Moslim vrouwenorganisatie Al Nisa zegt JA tegen ZELFBESCHIKKING en NEE tegen ANGST.

Willen wij dat onze politieke arena zich laat leiden door angst en zal
eindigen in dwaasheid? Willen we nu werkelijk dat het publieke domein voor een burger verandert in een “gevangenis”? Ieder weldenkend mens zou zeggen: ‘Doe eens effe normaal man! Natuurlijk willen wij dat niet!’. Daarom laat moslim vrouwenorganisatie Al Nisa haar stem horen door beeldend te maken wat wij dreigen te verliezen met een boerkaverbod: (namelijk) zelfbeschikking.

Met het boerkaverbod, dat slechts gericht is op een zeer kleine groep vrouwen (volgens onderzoek ongeveer 150 in héél Nederland), pakt onze overheid geen maatschappelijk probleem aan, maar speelt in op de gekweekte gevoelens van angst. Angst die zich dreigt te manifesteren op alles wat we anders en vreemd vinden. En dat terwijl Nederland bekend stond om haar tolerantie en nuchterheid.

Dergelijke waarden mogen ons niet ontglippen, is Al Nisa van mening.
Wanneer we ons een moment van bezinning gunnen, en de spreekwoordelijke stofwolken op het discussieveld neer laten dalen, dan stijgt het symbool van het recht – Vrouwe Justitia – op om ons te herinneren aan de meest fundamentele principes van ons rechtssysteem. Gij zult enkel oordelen op basis van feiten, is haar credo. Een rechtsregel kan dus nooit voortkomen uit de grilligheid en wispelturigheid van sentimenten. Het moet zich baseren op een objectief meetbaar fundament dat blind is voor de aanzien des persoon. De balans helt dan ook richting het recht op zelfbeschikking en niet naar die van ‘angst’.

Stichting Al Nisa, en vele vrouwen met haar hoopt dat wij onze Hollandse
nuchterheid niet verliezen en roepen de Nederlandse regering op om deze wet niet door te voeren.

Geef een reactie