Missie & Visie

Missie

“Onze stichting staat voor het stimuleren van moslimvrouwen bij het vergroten van (zelf)kennis over de islam, vrouwen in de Islam en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de Nederlandse samenleving.”

Visie

“Als de Nederlandse Moslimvrouwenorganisatie richt, Al Nisa, zich op het delen van kennis over de Islam en het bieden van een platform aan vrouwen”