Over ons

Wat wij doen

Stichting Al Nisa is een organisatie die draait dankzij de inzet van vrijwilligsters. Alle taken worden uitgevoerd door vrouwen die hier niet voor betaald worden. De meeste vrijwilligsters hebben naast hun werk voor Al Nisa, ook een baan buitenshuis en/of als moeder en huisvrouw. Dit is voor een belangrijk deel bepalend voor Al Nisa en haar activiteiten. Persoonlijke omstandigheden, wisselende prioriteiten en maatschappelijke tendensen worden direct zichtbaar in de inzetbaarheid van vrouwkracht. Het motiveren van vrouwen om zich in te zetten voor andere vrouwen is een continu aandachtspunt van het bestuur.

Vrouwen (en hun kinderen) zijn bij de stichting betrokken door deelname aan één of meerdere activiteiten als vrijwilliger of deelnemer. Al Nisa trekt veel vrouwen aan die zich willen oriënteren op de Islam. Maar ook vrouwen die hun kennis willen verbreden, vinden hun weg naar de stichting. Al Nisa heeft een ‘harde kern’, bestaande uit vrouwen die al jaren tot de ‘Al Nisa-achterban’ gerekend mogen worden, sommige zelfs al vanaf de oprichting in 1982.

Al Nisa’s bijzondere kenmerken

Al Nisa heeft een aantal kenmerken die haar gezamenlijk tot een unieke organisatie maken. Ten eerste staan in al haar activiteiten bewustzijn, diversiteit, respect en openheid centraal, net zoals het stimuleren van eigen meningsvorming.

Al Nisa laat op een positief kritische manier haar eigen geluid horen en overstijgt culturele en religieuze verschillen. De geschiedenis van Al Nisa bewijst dat moslimvrouwen op eigen kracht bewustzijn en diversiteit vorm kunnen geven in activiteiten.

Al Nisa is een onafhankelijke organisatie, die voor haar voortbestaan niet afhankelijk is van de steun van politieke en/of religieuze organisaties. Voor de uitvoer van activiteiten is Al Nisa wel afhankelijk van sponsoren en fondsen.

Al Nisa-vrijwilligsters dragen qua achtergrond, opleiding en werkkring de diversiteit uit waar Al Nisa voor staat. Van huisvrouwen, thuiswerkers, administratief medewerkers, leerkrachten, maatschappelijk werkers en wetenschappelijk onderzoekers tot beleidsmedewerkers, islamologen, juristen, studenten en zelfstandigen. Vele vrouwen voelen zich een betrokken deelgenoot van de stichting.

De huidige positie van Al Nisa

Door middel van informatievoorziening, structurele bijdragen aan de maatschappelijke dialoog en het organiseren van uiteenlopende emancipatorische activiteiten heeft Al Nisa een belangrijke plaats in de Nederlandse samenleving verworven als het gaat om vrouw en islam.

Zij heeft al jaren een brede achterban aan zich weten te binden. Al Nisa heeft zich de laatste jaren in toenemende mate bezig gehouden met het verzamelen en verspreiden van kennis en informatie over het werk en de activiteiten van moslimvrouwen en –organisaties wereldwijd, waardoor zij deel uitmaakt van een internationaal netwerk van moslimvrouwenorganisaties.

De maatschappij en moslimvrouwen van vandaag de dag

De huidige maatschappij is een andere dan die van bijna 40 jaar geleden. De maatschappij vraagt bijvoorbeeld in sterkere mate om zelfstandigheid, participatie en de ontwikkeling van competenties die daarvoor nodig zijn. De behoeften van de moslimvrouwen en –meiden zijn ook niet meer dezelfde: moslimvrouwen en –meiden hebben in mindere mate behoefte aan kennisoverdracht, maar in meerdere mate aan verdieping van hun kennis en aan begeleiding bij hun persoonlijke ontwikkeling.

De uitdaging van deze tijd zit in het streven naar een gelijkwaardig en rechtvaardig klimaat voor moslima’s in de Nederlandse maatschappij. Een klimaat zonder discriminatie en/of uitsluiting van gezag en invloed op maatschappelijk, cultureel en religieus gebied.

Geschiedenis

Stichting al Nisa is opgericht in 1982 in Amsterdam door Nederlandse bekeerlingen, die daarvoor al bijeenkomsten organiseerden. Dit was voor hen een plek om elkaar informeel te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Onder de vrouwen was grote behoefte aan informatie die zoveel mogelijk losstaat van culturele achtergronden. Goede en toegankelijke informatie over de islam in het Nederlands was in die tijd nauwelijks aanwezig. De huiskamerbijeenkomsten waren zo populair dat stichting Al Nisa werd opgericht en zij groeide in de loop der jaren uit tot een landelijke organisatie met bijeenkomsten in verschillende steden en een eigen blad. Naarmate er meer informatie over de islam in het Nederlands verscheen, richtte Al Nisa zich ook meer op verdieping van die kennis. De positie van de vrouw in de Islam stond in de Nederlandse samenleving meer ter discussie. Hierop speelde Al Nisa in met lezingen, debatten en publiekscampagnes.

Hoewel zij is opgericht door bekeerlingen, bestaat de achterban van Al Nisa tegenwoordig zowel uit bekeerlingen als uit “geboren moslims” en is daarmee met recht een organisatie voor alle moslimvrouwen in Nederland.  Zij ontvangt geen structurele subsidies en draait volledig op de inzet van vrijwilligers.  Op deze manier  behoudt zij nu al tientallen jaren haar onafhankelijkheid. Hoewel Al Nisa geen leden kent , voelen veel vrouwen zich wel als ‘Al Nisa vrouw ‘ met de organisatie verbonden.

Filosofie

Het koranvers : “Er is geen dwang in de godsdienst” uit sura Al Baqara 2:256, vormt het uitgangspunt voor al onze activiteiten. Dit betekent in de praktijk dat al Nisa niemand zal voorschrijven hoe te denken en hoe te handelen. Dit geldt vanzelfsprekend zowel voor moslims als voor niet-moslims.

Sleutelwoorden binnen de Al Nisa filosofie zijn dan ook Bewustzijn, Vrijheid en Diversiteit. Bewustzijn houdt voor ons in dat iedere vrouw het vermogen heeft zelfstandig te denken en bewuste keuzes te maken. Deze keuzes zullen voor iedere vrouw anders zijn, omdat nu eenmaal iedere vrouw onder andere omstandigheden leeft. Daarom vindt Al Nisa het belangrijk dat vrouwen de Vrijheid hebben om hun eigen weg te vinden binnen de islamitische gemeenschap en binnen de Nederlandse maatschappij.  Hoe groot de verschillen in geloofsbeleving ook mogen zijn, Al Nisa wil ruimte bieden om onderling elkaars mening te waarderen en erkennen.  Door elkaar op een respectvolle manier te bevragen, kan dit juist leiden tot positieve ontwikkeling en innerlijke groei.